Agnė Kulbytė, "Pajūrio peizažai", tapyba ir piešiniai 2015-2022 m. 2022 12 09- 2023 01 10 d.

header-a970fa7c96e726ffe55085baa86d346e.png

Tapant pajūryje pati atmosfera moko apžvelgti peizažą pirmapradiškai, tartum sulaiko regimybių virsmus, – kol regėjimas grynas ir nesureikšmintas, o kiekvienas prisilietimas sąlygiškas ir laikinas. Vaizdai ir vaizdiniai tuomet greiti, paslankūs, menami peizažo orientyrai persisluoksniavę, virtę spalvinių dėmių ir faktūrų materija, jos niuansais.

Šios nedidelės drobės ir pavieniai piešiniai iš įvairių ciklų yra tartum pre-kompozicijos numanomiems paveikslams, besitęsiančiai savos tapybos vizijai. Nors tapyta skirtingu laiku, Baltijos pajūryje – tapybinė forma išsako simbolišką vieno peizažinio reginio tapatumo idėją.

Agnė Kulbytė

Paveikslai parduodami