Kęstutis Indriūnas, "XV Kryžiaus kelio stočių" , 2022 spalio 26 -lapkričio 30

header-a970fa7c96e726ffe55085baa86d346e.png

"Kai atsikėliau gyventi prieš 30 metų į Anykščius, buvau sužavėtas Idzelio kūrinių. Man buvo nesuvokiama, kaip savamokslis skulptorius sukūrė tokius modernius ir nuostabius darbus?!
Šiai dienai stacijos yra kritinės būklės, jas reikia būtinai gelbėti.
Ne aš pasirinkau tapyti šiuos darbus, o darbai per Dievišką vedimą pasirinko mane kaip autorių. Kiekvienos stacijos tapymo pradžioje jaučiau įtampą, nors procese jutau, kaip įvaldau ranką ir tinkamiausią  tapymo techniką, tačiau energija šių darbų lydėjo mane nuo pradžios iki pabaigos.
Mano tikslas šiais tapybos darbais atkreipti visuomenės dėmesj ir parodyti, kokie nuostabūs skulptoriaus darbai puošia bažnyčios šventorių ir pakviesti dėti visas pastangas, kad juos išgelbėti, kol dar ne per vėlu..."
Kęstutis Indriūnas

Rimantas Idzelis 1949-2013, savamokslis skulptorius, žmogus-stebuklas, už kurį turime būti dėkingi Monsinjorui Albertui Talačkai, kuris atsivežė jį į Anykščius. Iki tol R.Idzelis buvo niekam nežinomas kaip autorius.

XV nuostabių stacijų randasi Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje. R. Idzelis jas kūrė 7 metus, 1981-1988.

„Užsakydamas Kryžiaus kelio stotis, Mons. A.Talačka dailininkui nedavė jokių nurodymų nei dėl temų traktuotės, nei dėl kompozicijų. Kurdamas reljefus menininkas rėmėsi tik Šventojo rašto siužetu ir savo vaizduote, sava dvasine patirtimi. Jis labai netikėtai naudojo figūrų fragmentus, vizualines užuominas, nevengė ironijos, perkeltinių prasmių, simbolinių detalių. Monsinjoro originalūs dailininko sprendimai negąsdino. Jis vertino reljefų plastikos grožį, išraiškos jėgą. Krikščioniškosios dailės tradiciją su šių dienų žmogaus menine ir dvasine patirtimi susiejusios R.Idzelio Kryžiaus kelio stotys sulaukė pačių palankiausių tiek dailės žinovų, tiek paprastų žmonių vertinimų, buvo publikuotos pirmajame „Katalikų pasaulio“ numeryje 1989 m. kaip išskirtinis ir savitas bažnytinio meno reiškinys. Jos tapo vienu iš traukos taškų, į Anykščių bažnyčios šventorių priverčiančiu užsukti dažną miesto svečią.“

Ištrauka iš knygos „Sakralinio meno puoselėtojas Monsinjoras Albertas Talačka.“

Dėl kolekcijos įsigijimo kreipkitės telefonu.