Arvydas Pakalka

Tapytojas, grafikas.
Gimė 1957 Vilniuje.
1981 baigė VDI, tapybą. Nuo 1982 dalyvauja parodose. Nuo 1984 Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys.
Nuo 1995 dėsto Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje Vilniuje.
1995m. atstovavo Lietuvos dailę Helsinkyje, Suomija.
Dailininkas yra pelnęs apdovanojimų nacionalinėse ir tarptautinėse parodose tapybos, grafikos ir skulptūros srityse, gavęs kelioliką stipendijų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo daugybėje nacionalinių ir tarptautinių parodų, kartu su vienais žymiausių Lietuvos ir išeivijos dailininkų kaip M.K.Čiurlioniu, Neemia Arbit Blatas, Jacques Lipchitz, Hjalmar Hansson, A.Žmuidzinavičiumi, P.Kalpoku, V.Vizgirda ir kt. klasikais bei avangardistu J.Meku.
Dailininko kūrinių yra įsigiję šalies bei užsienio muziejai ir kolekcionieriai reziduojantys Berlyne / Niujorke Wolf ir Maria fon Moltke (Romanoff fondas), paveikslai atsidūrė tarp pasaulyje pripažintų dailininkų paveikslų kaip Fernand Leger, Marcel Duchamp ir Henri Matisse, Pablo Picasso ir kt.
A.Pakalkos kūriniai puošia Lietuvos vyriausybės rūmus, eilės savivaldybių pastatų, firmų, viešbučių ir kitas viešas bei privačias erdves.
pakalka-arvydas_1657639073-529442e412277e272fa0cbf9be082520.JPG
Fotografas: Laimutė Pakalkienė