Kraštutinė riba II
1991, litografija, 50x38cm
kategorijos
Adasa Skliutauskaitė