Lėlė
Lėlė, ofortas, akvatinta, 31x27cm
kategorijos
Adasa Skliutauskaitė