Nepažįstama tikrovė II
1993, litografija, 41x55cm
kategorijos
Adasa Skliutauskaitė