Pokalbis I
2001,  litografija, 56x42cm
kategorijos
Adasa Skliutauskaitė