Prie ežero
1995, litografija, 37x51cm
kategorijos
Adasa Skliutauskaitė