8

2021, sp., lino raižinys, 50x65cm
kategorijos
Audronė Petrašiūnaitė