Iš ciklo Žiema lll, 2020, drobė, aliejus, 100x100cm

kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė