Iš ciklo Žiema Vlll, 2020, drobė, aliejus, 100x100cm

kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė