Iš ciklo Žiema Vll, 2020, drobė, aliejus, 100x110cm

kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė