Krabus begaudant

2020, drobė, aliejus, 100x100cm. Parduota
kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė