Nuo kopos, 2020, drobė, aliejus, 100x120cm

kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė