Vibracijos, 2021, drobė, aliejus, 120x100cm

kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė