35 skausmai. Parduotas
2000, medžio raižinys, aliuminis, drobė, aliejus, 199x144cm
kategorijos
Egmontas Bžeskas