Apleistas namas I
1997, litografija, 38x59cm
kategorijos
Adasa Skliutauskaitė