Papagenas iš W.A. Mozarto operos Užburtoji fleita, 60x44 cm, 171/195

Iš 6 spalvotų litografijų aplanko "Reginos Resnik operos"
kategorijos
Arbit Blatas 1908-1999