Šiaudinis
1998, medžio raižinys, 133x74cm, 2/2
kategorijos
Egmontas Bžeskas