Ugnis baltoj tamsoj. Parduotas
2000, medžio raižinys, ant drobės, aliejus, silikonas, 200x300cm
kategorijos
Egmontas Bžeskas