Segė, kietasis Limožo porcelianas, aiksavimas, 52x50x4 mm

kategorijos
Eva Tamaš