Baimės akys
2021, lino raižinys, 45x36cm
kategorijos
Audronė Petrašiūnaitė