Sninga
2021, lino raižinys, 50x65cm
kategorijos
Audronė Petrašiūnaitė