Su obels šakele. Parduotas
2020, lino raižinys, 36x42cm
kategorijos
Audronė Petrašiūnaitė