Iš ciklo Žiema l
2020, drobė, aliejus, 100x110cm
kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė