Iš ciklo Žiema ll
2020, drobė, aliejus, 100x100cm
kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė