Iš ciklo Žiema lV. Parduotas.
2020, drobė, aliejus, 100x120cm
kategorijos
Živilė Rudzikaitė-Matuzonienė