Korsaras, 1997, kartonas, aliejus, 81x33 cm, rėmas 103x52 cm

kategorijos
Klaudijus Petrulis 1951-2014