Portretas su viena akimi, 2000, kartonas, aliejus, 64x69 cm

Informacija telefonu
kategorijos
Algirdas Šakalys 1943-2015

Gimė 1943 m. Mackeliškių kaime Anykščių rajone.
1962-1967 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume.
1973-1978 m. studijavo Vilniaus dailės instituto Kauno vakariniame skyriuje.
Parodose dalyvavo nuo1982 metų.
Surengė 35 personalines paveikslų parodas.