Kauno senamiesčio panorama, 2023, ofortas, sausa adata,40x64 cm, 7/80, rėmas 72,5x93,5 cm

kategorijos
Eugenijus Lugovojus

Gimė 1969 m.
Mokėsi Jonavos meno mokykloje.
1984 m. įstojo į S.Žuko technikumą (dabar Kauno meno mokykla).
1989 m. pradėjo studijuoti grafiką Vilniaus dailės akademijoje. 1993 m. apdovanotas Adelaidės (Australija) lietuvių bendruomenės istorinės grafikos darbų konkurse.
Baigęs akademiją, Eugenijus Lugovojus dalyvavo daugelyje personalinių ir grupinių, vietinių ir tarptautinių parodų, daugiausia Lietuvoje.
Nuo 2017 m. Eugenijus Lugovojus yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirba tiesiogine giliaspaudės technika (sausoji adata), kuria graviūras ir ekslibrisus. Eugenijaus Lugovojaus kūriniai yra privačiose kolekcijose Lietuvoje ir kitose šalyse bei keliose Lietuvos viešosiose bibliotekose.