Pirkimo - pardavimo taisyklės

header-a970fa7c96e726ffe55085baa86d346e.png

1.   Bendrosios nuostatos. 

1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje Galerijoje "Klangas" susijusios nuostatos.
1.2.   Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. Galerijoje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

 

2.   Asmens duomenų apsauga. 

2.1.   Klangas elektroninė galerija priklauso UAB meno galerijai "Kauno langas”. Užsisakant prekes internetinėje Galerijoje "Klangas", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.2.   Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. galerijoje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
2.3.   Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. galerijoje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4.   Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.5.   Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
2.6.   Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

3.   Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. 

3.1.   Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje galerijoje "Klangas" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.
3.2.   Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3.   Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "Klangas" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.4.   Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 

 

4.   Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. 

4.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "Klangas" teikiamomis paslaugomis.
4.2.   Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės galerijos darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine galerija ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.3.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. galerijos registracijos formoje.
4.4.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5.   Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
4.6.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės galerijos tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.7.   Pardavėjas neatsako dėl skirtingų kompiuterių, planšečių ir mobiliųjų įrenginių ekranų ypatybių, elektroninėje galerijoje esančių prekių spalvų ir formų  neatitikimo nuo realių prekių spalvų ir formų.

4.8.   Pardavėjas be apribojimų gali parduoti ir eksportuoti iš Lietuvos Respublikos visus per pastaruosius 50 metų sukurtus meno kūrinius.

Daugiau kaip prieš 50 metų sukurtiems kūriniams išsiųsti reikalingas Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos leidimas išvežti kūrinį iš Lietuvos Respublikos.
Pardavėjas, gavęs visą mokėjimą arba jo dalį, įsipareigoja per 20 dienų gauti tokį leidimą kūrinio išsiuntimui iš Lietuvos Respublikos.
Pardavėjas įsipareigoja nupirktą kūrinį su leidimu, sąskaita faktūra bei būtinais eksporto dokumentas išsiųsti pirkėjui jo adresu.
Jeigu leidimas išvežti nupirktą kūrinį iš Lietuvos Respublikos nesuteikiamas, visa pirkėjo sumokėta suma nedelsiant yra grąžinama.

5.   Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai. 

5.1.   Elektroninėje galerijoje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2.   Prekių kainos el. galerijoje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
5.3.   Pirkėjas moka už pasirinktas prekes naudojantis elektronine bankininkyste ar tarpininkavimo atsiskaitant – tai išankstinis mokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės ar tarpininkavimo atsiskaitant sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia mokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės ar tarpininkavimo atsiskaitant sutartį su Klangas el galerijoje nurodytais bankais bei įmonėmis. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo mokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Klangas sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu įvestų duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ar įmonei, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko ar įmonės elektroninėje atsiskaitymų sistemoje.
5.4.   Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus mokėjimą už prekes.
5.5.   Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 1 kalendorinę dieną, užsakymas anuliuojamas.

 

6.    Prekių pristatymas. 

6.1.   Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja isipareigoja už ją sumokėti, nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2.   Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3.   Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), taip pat prekės gali būti siunčiamos kitais būdais, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo.
6.4.   Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.5.    Už nupirkto kūrinio išsiuntimą iš Lietuvos Respublikos moka pirkėjas. Suma priklauso nuo siuntinio dydžio, gavėjo šalies ir pasirinktos kurjerių tarnybos įkainių.
6.6.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7.   Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.8.   Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Visus pakuotės ar pirkinio pažeidimus pirkėjas turi nufotografuoti ir pateikti Pardavėjui geros kokybės ir geros raiškos fotografijas. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.9.  Gavęs prekes paštu ar atsiėmęs prekes prekių siuntimo terminaluose, ar kitose siuntų atsiėmimo vietose Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir prekės nuotraukas.

 

7.   Prekių grąžinimas ir keitimas. 

7.1.   Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LRV nutarimu Nr. 738 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktu, UAB meno galerija "Kauno langas" nepriima atgal įsigytų meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių iš tauriųjų metalų, kolekcionavimo objektų, antikvarinių daiktų ir negrąžina pinigų.

 

8.   Rinkodara ir informacija. 

8.1.   Pardavėjas internetinėje parduotuvėje "Klangas" gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
8.2.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų paskelbimo momento.
8.3.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el pašto adresu ar telefono numeriu.
8.4.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
8.5.   Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

9.   Baigiamosios nuostatos. 

9.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2.   Pardavėjas ir Pirkėjas sutarties vykdymo vietą pripažįsta Pardavėjo būstinę Kaune.
9.3.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.